Soccer First Half

Soccer Second Half

Alberto Castillo First Goal 1-0

Alberto Castillo Second Goal 2-0

Jose Yanez First Goal 3-0

Jonah Putman First Goal 4-0